Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W DZIADKOWICACH

mgr Robert Zalewski

tel. (85) 65 71 014 

e-mail: dyrektor@spdziadkowice.pl

 

 

 WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 
W DZIADKOWICACH

mgr Marta Kryńska

 tel. (85) 65 71 014

e-mail: m.krynska@spdziadkowice.pl