Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że w dniu 13.06.2022 r. rusza nabór na wyjazd do Grecji w terminie 18.09.2022 – 01.10.2022 w ramach projektu PMU z funduszy POWER, pt. "Zagraniczna mobilność naszą przyszłością" nr 2021-1-PMU-4210.

W naborze mogą brać udział wszyscy uczniowie z przyszłorocznych klas: VI, VII, VIII.

Dokumenty (do pobrania w sekretariacie lub z załącznika poniżej o nazwie „Zgłoszenie do rekrutacji”) prosimy składać do 15.06.2022 r.

Podstawowe informacje o projekcie:

1. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach, 17-306 Dziadkowice 1D, Polska zwany dalej ‘Organizacją wysyłającą’.

2. Szkołą partnerską jest KEK Lidia, 60100 Ganochora Pierias, Katerini, Grecja zwana dalej ‘Organizacją przyjmującą’.

3. Okres trwania projektu zgodnie z umową finansową trwa od 10.05.2022 r. do 09.11.2022 r. (6 m-cy).

4. W projekcie może wziąć udział 20 uczniów i 4 nauczycieli w ramach jednej mobilności.

5. Szczegółowe zasady odbywania mobilności zostaną zawarte w umowie pomiędzy Uczestnikiem projektu, a Organizacją wysyłającą.

6. Mobilność edukacyjna uczniow i opiekunów w szkole KEK Lidia w Katerini odbędzie się w terminie 18.09 – 01.10.2022 r. (wraz z dniami na podróż).

Wszystkie szczegóły są zawarte w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” dostępnym do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły. Zachęcamy do zapoznania się.